commit: Fix at_dot regex under Mule. <87hc6rv53v.fsf@uwakimon.sk.tsukuba.ac.jp>